Solcellepark

Her finder du de seneste dokumenter vedr. planerne om Solcellepark på Veddevej
Opdateret d. 16.5.2023

vi vil løbende tilføje mere indhold på denne side

Seneste sagsforløb:

24.05.2023 Kommunalbestyrelsen har godkendt Økonomiudvalgets indstilling uden ændringer 
- se referat fra mødet i kommunalbestyrelsen

16.05.2023 Økonomiudvalget  indstiller projektet til godkendelse uden ændringer 

03.05.2023 Natur, Teknik og Plan udvalget indstiller projektet til godkendelse

26.02.2023 Rude Eskilstrup Landsbylaug  indsender høringssvar til Sorø Kommune 

04.02.2023 Rude Eskilstrup Landsbylaug afholder et beboermøde om solcelleparken

Kommunalbestyrelsens behandling - og godkendelse d. 24.5.2023

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan SK 73 og Forslag til kommuneplantillæg 5
Bilag 2 - Miljøvurderingsrapport - solcelleanlæg ved Vedde
Bilag 3 - Udkast §25-tilladelse
Bilag 4 - Oversigt over høringssvar fra forhøring inkl. bemærkninger
Bilag 5 - Vedde Biodiversitets Skitseforslag
Bilag 6 - Stiforløb

Forslag_til_ny_lokalplan_og_kommuneplantillæg_for_solcelleanlæg_ved_Vedde_samt_miljøvurderingsrapport.pdf
1_LOKALPLAN SK 73.pdf
2_MILJØVURDERINGSRAPPORT.pdf
3_tilladelse til solcelleanlæg ved Vedde.pdf
4_høringssvar.pdf
5_biodiversitet.pdf
6_stiforløb.pdf

Høringssvar fra Rude Eskilstrup Landsbylaug

d. 26. februar 2023

høringssvar_solcellepark_final.pdf

Referat fra møde i
Natur, Teknik og Plan udvalget d. 3. maj 2023

Vedtagelse_af_Kommuneplantillæg_nr._5_og_Lokalplan_SK73_Solcelleanlæg_ved_Vedde.pdf

Bilag fra mødet i Natur, Teknik og Plan udvalget d. 3. maj 2023

Bilag 1 - Sammenfattende redegørelse inkl. bilag_A
Bilag 2 - Oversigt over foreslåede ændringer_B
Bilag 3 - Forslag til lokalplan SK 73 inkl. kommuneplantillæg 5_F
Bilag 4 - §25-tilladelse inkl. bilag_A