Grusgravning matr. 8a og 6M

Vil du læse om tidligere grusgravningsprojekter, så se her

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matrikel 8a og 6m Rude-Eskilstrup By

29 03 2023: Tilladelse til indvinding af råstoffer på Dambrovej 1, 4180 Sorø, og Veddevej 32, 4295 Stenlille (ny klagefrist er 4 uger fra den 11. april 2023)

Projektet er i øjeblikket under behandling.

Læs tilladelsen nedenfor (øvrige dokumenter tilføjes efterhånden, som der træffes afgørelse i sagen)

Den foreliggende vandvindingstilladelse kan blive ændret pga. fornyet høring

29-03-2023_dambrovej-1-soroe-og-veddevej-32-stenlille.pdf