Gadekær - forløbet

Oversigt over projektforløbet

2010 - Forprojekt

Sorø kommune bevilgede i 2010 midler til forundersøgelse af mulighederne for forskønnelse og restaurering af gadekæret og dets omgivelser.

I januar 2011 forelå arkitektens projektbeskrivelse.

 

2011 - ansøgninger om tilskud

I 2011 har Landsbylauget søgt Sorø kommune samt Udvikling Nordvestsjælland om støtte til projektet.

Den 15. juni 2011, bevilgede Sorø Kommune 138.855 kr. (maksimalt) til projektet

Den 21. juni gav Udvikling Nordvestsjælland tilsagn om 42.214,00 til projektet. Dette skal dog først godkendes i ministeriet "FødevareErhverv"

Høringsfase

Sorø kommune har givet dispensation fra Naturfredningslovens §3 samt planloven og udsender primo juli høringsbrev. Primo august er høringsfasen slut, og projektet forventes så at kunne starte op, medmindre der er klager over projektet.

I juli måned vil et mindre forarbejde blive udført af beboere: Træstubbe og rødder fra tidligere fældede fyrretræer som befinder sig i eller omkring skel mod syd vil blive fjernet.

Se Sorø kommunes brev vedr. dispensation her.

Nedenfor finder du projektbeskrivelsen, diverse bilag samt tilsagn om støtte fra Sorø kommune og Udvikling Nordvestsjælland.