Gadekæret

Forskønnelse af gadekær og grønt anlæg i Rude Eskilstrup

 

I 2010 bevilgede Sorø Kommune støtte til udarbejdelse af et forprojekt vedr. renovering af gadekæret. Arkitekt Tage Kansager udarbejdede herefter en projektbeskrivelse. 

Landsbylauget fik i 2011 en bevilling af Sorø kommune til istandsættelse af gadekæret. 

Også LAG - Udvikling Nordvestsjælland gav tilsagn om støtte.

Henover vinteren 2011 og foråret og sommeren 2012 har energiske beboere lagt rigtig mange frivillige timer og materiel  i renoveringsarbejdet. 

Projektet er nu asluttet. Læs mere om herom på siderne i menuen til venstre.