Velkommen til Rude Eskilstrup Landsbylaug

generalforsamling for 

Rude Eskilstrup Landsbylaug 


Onsdag d. 29.5.2024 kl. 19:00

Forhallen, Naturbørnehuset, Veddevej 19

Julie (formand) har været rundt på Veddevej og indbyde til generalforsamlingen.

- Så dette er blot en reminder 😊


Dagsorden for generalforsamlingen i

Rude Eskilstrup Landsbylaug

d.  29.5.2024

 

 Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der bliver IKKE anlagt materialeplads til Energinet i Rude Eskilstrup

Efter mange indsigelser har Sorø Kommune afvist ansøgningen fra Energinet. 

Læs om aflysningen her