Velkommen til Rude Eskilstrup Landsbylaug

Solcellepark på Veddevej

Opdateret 20. juli 2022

Firmaet Better Energy planlægger at etablere en større solcellepark på landbrugsjord ved Veddevej. Solcelleparken er oprindeligt planlagt anlagt på begge sider af Veddevej fra ca. nr. 46 op til Tjørntvedvej - men måske vil Sorø Kommune afgrænse området til øst for Veddevej - det vides endnu ikke.

Der er ansøgt om opførelsen til Sorø Kommune. Ansøgningen er under behandling medio 2022. En forventet tidshorisont for etableringen er ca. 3 år - forudsat at Sorø Kommune giver tilladelse. Vil du vide mere, så kontakt Better Energy.

Se vedhæftede oplæg fra Better Energy

Se oversigtskort over hele området - med Better Energys afgrænsning af solcelleparken indenfor matriklerne, som er markeret med rød streg.

Læs vores nyhedsbreve om solcelleparken.

Kontaktperson hos BetterEnergy:

Anders Nielsen

Investment Director

Better Energy Management A/S

Gammel Kongevej 60, 14th floor

DK-1850 Frederiksberg C

Direkte: + 45 29 29 35 35

email: an@betterenergy.dk

Se - og tilmeld dig - nyhedsbreve fra Rude Eskilstrup Landsbylaug

Info møde

Informationsmøde om solcelleparken på Veddevej:

Torsdag d. 26.1.2023

kl. 17:00

Stenlille Kulturhus

Hovedgaden 37, 4295 Stenlille

Tilmelding skal ske på mail VE@betterenergy.dk senest den 24. januar 2023.


Sommerfest i Rude Eskilstrup

Søndag d.26.7.2022

kl.12:30

Sommerfesten er afholdt.

ca. 20 beboere deltog.

Der afholdtes ved samme lejlighed enm generalforsamling for Rude Eskilstrup Landsbylaug.

Se referatet her