Velkommen til Rude Eskilstrup Landsbylaug

Ny side om Solcellepark på veddevej er tilføjet - de nedenstående opslag fjernes /flyttes snart

Se de seneste dokumenter her

Solcellepark på Veddevej

Opdateret 20. juli 2022

Firmaet Better Energy planlægger at etablere en større solcellepark på landbrugsjord ved Veddevej. Solcelleparken er oprindeligt planlagt anlagt på begge sider af Veddevej fra ca. nr. 46 op til Tjørntvedvej - men måske vil Sorø Kommune afgrænse området til øst for Veddevej - det vides endnu ikke.

Der er ansøgt om opførelsen til Sorø Kommune. Ansøgningen er under behandling medio 2022. En forventet tidshorisont for etableringen er ca. 3 år - forudsat at Sorø Kommune giver tilladelse. Vil du vide mere, så kontakt Better Energy.

Se vedhæftede oplæg fra Better Energy

Se oversigtskort over hele området  - med Better Energys afgrænsning af solcelleparken indenfor matriklerne, som er markeret med rød streg.

Læs vores nyhedsbreve om solcelleparken.

Kontaktperson hos BetterEnergy:

Anders Nielsen

Investment Director

Better Energy Management A/S

Gammel Kongevej 60, 14th floor

DK-1850 Frederiksberg C

Direkte: + 45 29 29 35 35

email: an@betterenergy.dk

Informationsmøde om solcelleparken
- blev afholdt af Energistyrelsen, torsdag d. 26.1.2023
i  Stenlille Kulturhus

--------

Høring om solcelleparken

høringsperode: 4.1.2023 - 1.3.2023

- Sorø Kommune har udsendt:
Høring om ny lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Vedde 

--------------------

Rude Eskilstrup Landsbylaug har efter afholdelse af et beboermøde d. 4.2.2023 indsendt:
Høringssvar til Sorø kommune