Landsbylauget stiftedes januar 2010 med det formål at arbejde for projekter, som kan være til gavn for beboerne i Rude Eskilstrup og nærmeste opland, samt at udbygge det sociale sammenhold.

I første omgang har vi valgt at arbejde for renovering og forskønnelse af gadekæret med tilstødende fællesareal. Flere projekter har været til overvejelse – f.eks. fælles kloakering i området, men vi har valgt i første omgang at koncentrere kræfterne omkring renoveringen af gadekæret.