Går dit Internet STADIG i sneglefart?
Internet i sneglefart

FIBIA

har du fået mail fra FIBIA vedr. tilmelding til Fiberprojektet: 
Rude Eskilstrup Landbylaug projekt 2 
 
Har du brug for hjælp til at udfylde besvarelsen, så kan du kontakte: 
Jesper Kampmann, Veddevej, tlf. 2327 0006 eller Søren Furboe, Lillevangsvej: tlf.  4114 8915.

Vil du gerne tilvælge en TV pakke, så kan du orientere dig på WAOO's hjemmeside, før du vælger den rigtige pakke for dig i tilmeldingsformularen.

På mødet d. 8. marts blev de fremmødte enige om at Veddevej går sammen med Dybendal, Lillevangsvej, Buskehuse og Dambrovej. Vi lægger flere projekter op med forskellige afgrænsninger af området. Både FIBIA og Energiministeriets bredbåndspulje søges.

Se kort over hele området, med delvis opmåling af afstande. 
(Kortet åbnes i et nyt vindue). Nogle af ejendommene på kortet har Døjringe Beboerforening med i deres projekt.


Download folder om bredbånd på Veddevej
Vi ansøgte i oktober 2016 om tilskud fra Energistyrelsens Bredbåndspulje til etablering af højhastigheds bredbånd på Veddevej. Vi fik afslag, først og fremmest fordi der var for lav tilslutning fra beboerne (50%).

Fibia tilbyder nu at yde tilskud til fibernet

En forudsætning for at vi kan have held med en ny ansøgning er at vi opnår en væsentligt højere tilslutningsprocent. 

Se Fibias annoncering:
http://www.fiberpuljen.dk/main
Der åbnes også op for nye ansøgninger til Energiministeriets bredbåndspulje formodentlig i marts 2017. Det giver mulighed for at forhandle partnerskabsaftale med andre leverandører, f.eks. TDC.


Fortæl os, om du er interesseret 
ved at udfylde nedenstående skema

Listen over besvarelser, som kan ses på Fanebladet "Bredbånd" opdateres manuelt. Der kan derfor være lidt forsinkelse, efter at du har udfyldt formularen, før listen opdateres.