Går dit Internet i sneglefart?

Internet i sneglefart

Så er der håb forude!

Vi har nu søgt Energistyrelsens Bredbåndspulje om tilskud til etablering af højhastigheds bredbånd. 

Sorø kommune har givet et tilskud til bredbånd på Veddevej.

20 ejendomme på Veddevej har ønsket at deltage i projektet.Der skal lægges en egenbetaling på 2.000 kr. - og kun hvis vi får støtte fra bredbåndspuljen og indgår kontrakt med en bredbåndsudbyder.

Læs mere her.