Går dit Internet STADIG i sneglefart?
Internet i sneglefart

Vi ansøgte i oktober 2016 om tilskud fra Energistyrelsens Bredbåndspulje til etablering af højhastigheds bredbånd på Veddevej. Vi fik afslag, først og fremmest fordi der var for lav tilslutning fra beboerne (50%).

Fibia tilbyder nu at yde tilskud til fibernet

En forudsætning for at vi kan have held med en ny ansøgning er at vi opnår en væsentligt højere tilslutningsprocent. 

Se Fibias annoncering:

http://www.fiberpuljen.dk/main

Der åbnes også op for nye ansøgninger til Energiministeriets bredbåndspulje formodentlig i marts 2017. Det giver mulighed for at forhandle partnerskabsaftale med andre leverandører, f.eks. TDC.
Download folder om bredbånd på Veddevej

Invitation til møde
Fortæl os, om du er interesseret 
ved at udfylde nedenstående skema