Solcellepark på Veddevej?

Solcellepark

Firmaet Better Energy har sammen med nogle af de involverede lodsejere afholdt et indledende orienteringsmøde d. 7.11.2019 med berørte beboere på Veddevej.

Der blev fremlagt  et forslag om at etablere en større solcellepark på landbrugsjord ved Veddevej. Solcelleparken tænkes anlagt på begge sider af Veddevej fra ca. nr. 46 op til Tjørntvedvej.

Rude Eskilstrup Landsbylaug tager snarest initiativ til at afholde et opfølgende møde for beboerne i området. Projektet er endnu kun på tegnebrættet og der er endnu ikke ansøgt herom til Sorø Kommune, som derfor ikke har noget videre kendskab til projektet. Vil du vide mere, så kontakt Better Energy.

Se vedhæftede oplæg fra Better Energy

Se oversigtskort over hele området  - med Better Energys afgrænsning af solcelleparken markeret med rød streg.


Kontaktperson hos BetterEnergy:

Anders Nielsen
Investment Director

Better Energy Management A/S
Gammel Kongevej 60, 14th floor
DK-1850 Frederiksberg C
Direkte: + 45 29 29 35 35


Fællesspisning

Jule-fællesspisning i Naturbørnehuset

onsdag d. 4. december 2019

Tilmeld dig online her  med betalingskort