Solcellepark på Veddevej?

Solcellepark

Firmaet Better Energy planlægger at etablere en større solcellepark på landbrugsjord ved Veddevej. Solcelleparken er oprindeligt planlagt anlagt på begge sider af Veddevej fra ca. nr. 46 op til Tjørntvedvej - men måske vil Sorø Kommune afgrænse området til øst for Veddevej - det vides endnu ikke.

Projektet er i en planlægningsfase og der er endnu ikke ansøgt herom til Sorø Kommune. Vil du vide mere, så kontakt Better Energy.

Se vedhæftede oplæg fra Better Energy

Se oversigtskort over hele området  - med Better Energys afgrænsning af solcelleparken indenfor matriklerne, som er markeret med rød streg.


Kontaktperson hos BetterEnergy:

Anders Nielsen
Investment Director

Better Energy Management A/S
Gammel Kongevej 60, 14th floor
DK-1850 Frederiksberg C
Direkte: + 45 29 29 35 35


Fællesspisning

Sommerfest i Rude Eskilstrup

Lørdag d. 4.7.2020

kl.12:30
Vi starter med en lille bitte generalforsamling, hvorefter Rude Eskilstrup Landsbylaug serverer maden.

tilmelding hos Dorte, Veddevej 36