Solcellepark på Veddevej

Solcellepark

Opdateret 20. juli 2022

Firmaet Better Energy planlægger at etablere en større solcellepark på landbrugsjord ved Veddevej. Solcelleparken er oprindeligt planlagt anlagt på begge sider af Veddevej fra ca. nr. 46 op til Tjørntvedvej - men måske vil Sorø Kommune afgrænse området til øst for Veddevej - det vides endnu ikke.

Der er ansøgt om opførelsen til Sorø Kommune. Ansøgningen er under behandling medio 2022. En forventet tidshorisont for etableringen er ca. 3 år - forudsat at Sorø Kommune giver tilladelse. Vil du vide mere, så kontakt Better Energy.

Se vedhæftede oplæg fra Better Energy

Se oversigtskort over hele området  - med Better Energys afgrænsning af solcelleparken indenfor matriklerne, som er markeret med rød streg.


Kontaktperson hos BetterEnergy:

Anders Nielsen
Investment Director

Better Energy Management A/S
Gammel Kongevej 60, 14th floor
DK-1850 Frederiksberg C
Direkte: + 45 29 29 35 35

Håndbold aften

Vi spiller håndbold for sjov!
 
Torsdag d. 4. august kl 19:00 
 
på banen bag Naturbørnehuset
Veddevej 19

Alle er velkomne 😊

Fællesspisning

Sommerfest i Rude Eskilstrup

Søndag d.26.7.2022

kl.12:30
Sommerfesten er afholdt.
ca. 20 beboere deltog.

Der afholdtes ved samme lejlighed enm generalforsamling for Rude Eskilstrup Landsbylaug.
Se referatet her