Nyheder


Så er websitet for LandSkaberne,  gået  i luften! 

Landskabernes formål

Landskaberne har til formål at skabe en bevægelse, hvor det at dele og synliggøre landlivets ressourcer kan skabe et mere sammenhængende Danmark for alle – LandSkaberne tager afsæt i landlivets ressourcer som uudnyttede bygninger, natur-og landliv og lokalt engagerede mennesker og lokalsamfund. Landskaberne skaber forbindelser på tværs af forskellige lokalområder og dermed en ny platform for lokalt og socialt Entreprenørskab.

Landskaberne er en upcoming social økonomisk virksomhed som har en Open Source dele-platform, der er frit tilgængelig for alle – og en konsulentvirksomhed, som arbejder med at:

  • udvikle strategiske partnerskaber, der kan skabe bedre forudsætninger for andelsbaserede og økonomisk bæredygtige initiativer i landområder
  • arbejde for at fremme forudsætninger for socialt entreprenørskab i landområder i form af kompetenceudvikling, netværksdannelse og økonomisk fundament.
Comments