Fibia har godkendt vores bredbåndsprojekt
d. 11. maj 2017 har Fibia meddelt at der blive lagt Fibernet i hele det område, vi har ansøgt om.
Det drejer sig om Haveforeningen Dybendal (syd for døjringevej), Veddevej fra Dybendal til Tjørntvedvej, Buskehuse (undtaget nummer 2, som er tilknyttet Døjringes Fiberprojekt) og Lillevangsvej.
Vi vil efterfølgende bede Fibia om at Dambrovej medtages i projektet.

Bor du i strækningen beskrevet ovenfor og har du endnu ikke fået tilmeldt dig - så vil Fibia sende et brev til dig og tilbyde at du kan blive tilmeldt projektet.
Dataprojektor- Naturbørnehus
Micro micro - Crowd Funding af restbeløb
Mål: 1.700 kr.
Se resultat: